Kiến thức cần biết

Kích thước tối đa và tối thiểu

Dịch vụ vân chuyển hàng hóa đã từ lâu trở nên phổ biến nhưng vẫn có những điều nhiều người chưa biết

Chính sách bồi thường hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển

Bên cạnh chất lượng các dịch vụ giao hàng, chính sách bồi thường hàng hóa luôn là vấn đề khách hàng quan tâm


Liên Hệ